Ufuk Mesken

Ufuk Mesken projenin İstanbul’da yapmış olduğu Farilya kulelerinin satış ofisi toplam 150 m2’dir.

Farilya satış ofisinde bir yönetici odası, bekleme alanı ve satış bölümü yer almaktadır. Ofis Ufuk Mesken projenin gereksinimlerine göre tasarlanmıştır.