ERTUNNEL

NEP OFFICE

A Blok’da bulunan ERTUNNEL MAKİNE ofisinin toplam kullanım alanı 70 m2 ‘dir.