DEICO

ANKARA TEKNOPARK

G ve F Blok’da bulunan atölye ve ofis toplam kullanım alanı 550 m2 ‘dir.