Akdan Danışmanlık

Tepe Prime B Blok asma katta bulunan Akdan Danışmanlık toplam 110 m2’lik bir alana sahiptir.

Akdan Danışmanlık ofisinde 2 adet yönetici, 2 adet ara yönetici odası ve 8 kişilik açık ofis yer almaktadır. Ofis natamam şekilde teslim alınıp 30 gün süre ile kullanıcının istekleri doğrultusunda kullanıcıya Ağustos 2015 ‘de teslim edilmiştir.